Kayıtlar

Hacı Bektaş Veli ve Bektaşilik - Abdülkadir Sezgin - 23 Ocak 1991

Abdülkadir Sezgin - Alevilik

Kuruluş Yıllarında Türkiye'nin Azerbaycan'a Destekleri - Abdülkadir Sezgin - 1993

Abdülkadir Sezgin - Cumhuriyet Dönemi Din İşleri - 27 Nisan 2000

Abdülkadir Sezgin - Alevilik - 17 Haziran 1996

Abdülkadir Sezgin - Alevilik - 08 Haziran 1998

Aleviliğin Kökeni ve Bugünü - Abdülkadir Sezgin

Osmanlı'da Yenileşme Hareketleri ve Cumhuriyete Geçiş 3 - Ruşen Yaşlıoğlu

Osmanlı'da Yenileşme Hareketleri ve Cumhuriyete Geçiş 2 - Ruşen Yaşlıoğlu

Ziya Gökalp Roman Yarışması Ödüllerinin Verilmesi

Ziya Gökalp'in Hayatı - Ahmet Bican Ercilasun

Milli Düşünce Merkezi Ödül Töreni