Kayıtlar

Alevilik, Sunnilik, Bektaşilik - 11 Mayıs 1998

Tarihi Kayıt: İskele Sancak - Alevilik - 01 Mart 2002

Azerbaycan'da Kurban Bayramı - Abdülkadir Sezgin - 90'lı yıllar

Avrupa ülkeleri Türkiye'nin etnik ve dinsel yapısıyla niçin ilgileniyorlar? - Abdülkadir Sezgin

Türk Milli Birliği İçinde Alevilik Bektaşilik - Abdülkadir Sezgin - 25 Kasım 1990

Hacı Bektaş Veli ve Bektaşilik - Abdülkadir Sezgin - 23 Ocak 1991

Abdülkadir Sezgin - Alevilik

Kuruluş Yıllarında Türkiye'nin Azerbaycan'a Destekleri - Abdülkadir Sezgin - 1993

Abdülkadir Sezgin - Cumhuriyet Dönemi Din İşleri - 27 Nisan 2000

Abdülkadir Sezgin - Alevilik - 17 Haziran 1996

Abdülkadir Sezgin - Alevilik - 08 Haziran 1998

Aleviliğin Kökeni ve Bugünü - Abdülkadir Sezgin

Abdülkadir Sezgin - Mum Söndü Nedir?

Abdülkadir Sezgin - Alevilik ve Sorunların Çözümü Üzerine Düşünceler

Abdülkadir Sezgin - İmam Maturidi ve Ebu Hanife

Abdülkadir Sezgin - Vahabilik - Selefilik