Kayıtlar

Şiddet Yanlısı Politik Din Söyleminin Eleştirisi - Sönmez Kutlu

Sönmez Kutlu - Maturidilik ve Türk Din Anlayışı