Hanım Halilova - Demokratik Azerbaycan Cumhuriyeti (1918) - Kafkas İslam Ordusu - 91'de Azerbaycan Devleti'nin Tekrar KurulmasıHanım Halilova - Demokratik Azerbaycan Cumhuriyeti (1918) - Kafkas İslam Ordusu - 91'de Azerbaycan Devleti'nin Tekrar Kurulması


Yorumlar